Sunday, December 23, 2007

Christmas Cookie Tree


This is a Christmas Cookie Tree I made several years ago. Now they sell kits to make these (with the cookies already made), but I actually rolled out all the sugar cookie dough and cut out the star shapes with a set of graduated-size star cookie cutters I bought specifically for this project. I made quick-pour fondant icing to cover the cookies. The snow tips are royal icing with mini-M&M ornaments. Turned out pretty cute, but it was a lot of work, and I haven't made another one since!

3 comments:

Stacey said...

That was a great idea! Looks like you put a lot into it. My kids made something similar with one of the kits this year at Grandma's house :o)

You should have sold the idea!

Leah Belle said...

This is really cute! You are creative!

Fire Ball said...

Bạn đang muốn đi du lịch ở Đà Nẵng. Bạn đang đi tìm kiếm kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng giá rẻ để có thể học hỏi áp dụng. Hãy ghé vào Villa Da Nang để có thể xem qua những kinh nghiệm du lịch và thông tin liên quan mà chúng tôi cung cấp cho bạn nhé. Ngoài ra chúng tôi cũng đang cung cấp dịch vụ cho thuê villa ở tại đà nẵng đảm bảo giá cả rẻ hơn các nơi khác. Nếu có nhu cầu hãy liên lạc với chúng tôi nhé. Đảm bảo chúng tôi sẽ không làm bạn thất vọng. Xem thêm sửu nhi nghĩa là gì - Rela là gì